Växer ADHD bort?

Hos mer än hälften fortsätter ADHD att ge funktionsbegränsande symptom även i vuxen ålder, hos vissa troligen under hela livsspannet. Symptomen däremot förändras med åldern. Impulsiviteten minskar vanligen liksom den motoriska överaktiviteten ju äldre man blir, medan uppmärksamhetssvårigheterna kvarstår längst.

Den synliga överaktiviteten kan hos många bytas ut mot en inre rastlöshet, med många samtidiga tankespår och svårigheter att koppla av och komma till ro. Det kan också vara så att vissa saker blir svårare som vuxen. När man är liten har man kanske föräldrar och lärare som planerar och styr upp saker. Men som vuxen behöver man ta mer ansvar själv och det upplever en del som svårt. En del som jag träffar beskriver hur de hittat sätt att kompensera sina svårigheter genom att träna mycket eller genom att använda sig av listor och system för att försöka få vardagen att fungera, med varierande resultat.

Tillbaka till Vuxna och ADHD