Varför kan det vara bra att som vuxen göra en utredning för ADHD?

Jag brukar säga att en utredning framför allt ger svar på vem man är. Man får svar på vilka som är ens svaga OCH starka sidor. Och förslag på lämpliga hjälpinsatser. En utredning görs inte bara för sakens skull utan för att kartlägga vad man behöver hjälp med för att kunna kompensera bristerna och dra nytta av sina unika styrkor och få ett bra liv.

Tillbaka till Vuxna och ADHD