Vad innebär ADHD för vuxna?

ADHD är ett utvecklingsrelaterat funktionshinder. Med det menas att man har haft vissa problem sedan man var liten. ADHD är inget man plötsligt får som vuxen. Symptomen är något olika från person till person. Det kan vara fysisk överaktivitet eller inre känsla av rastlöshet, koncentrationsproblem och att man har svårt att reglera impulser men även känslor i många fall.

Tillbaka till Vuxna och ADHD