Är ADHD ärftligt?

Ja, det har blivit mycket bättre – även om jag ibland tycker att det går för långsamt. När jag började jobba med det här för snart 15 år sedan var det många som inte visste vad ADHD var. I dag har de flesta en ganska bra bild av ADHD. Man kan jämföra hur det var med dyslexi. Till en början var det ifrågasatt som diagnos. I dag är det accepterat. Jag tror att vi snart kommer att nå dit när det gäller ADHD. Vi behöver mer kunskap och mindre fördomar.

Tillbaka till Vuxna och ADHD