Måste en anhörig intervjuas?

Ja, vi vill veta hur man har utvecklats från graviditet, födsel och framåt till den aktuella utredningen. Därför är det viktigt att i möjligaste mån få intervjua någon som har känt en sedan man var riktigt liten. Den som utreds för ADHD som vuxen kan själv ha svårt att besvara frågor om utveckling av motorik, tal, sociala funktioner med mera. Finns det ingen förälder att tillgå kan det gå bra med ett syskon eller någon annan närstående.

Tillbaka till Vuxna och ADHD