Kan du ge exempel på hur ADHD hos vuxna kan märkas i vardagen?

Många vuxna med ADHD tycker att vissa saker ofta blir fel och att de har svårt att organisera sig. De kanske glömmer bort möten eller kommer för sent. Andra kanske tycker att man är nonchalant, fast man egentligen alls inte är det då det kan handla om minnessvårigheter. En del har svårt med att påbörja och avsluta saker. Det kan skapa väldiga problem med underpresterande i skolan, på en arbetsplats och i hemmet jämfört med personens egentliga resurser.

Tillbaka till Vuxna och ADHD