Hur går utredningen till?

Man träffas några gånger och går igenom vissa frågor och tester. Hos oss träffar man allra först en sjuksköterska. Därefter läkare och psykolog och ibland en arbetsterapeut. Antalet besök varierar från person till person. Det brukar bli 6-8 träffar totalt. En av de viktigaste frågorna när man utreds för ADHD som vuxen är om man har haft symptom hela livet. Vi vill därför intervjua en anhörig. Vi går också igenom äldre journaler.

Tillbaka till Vuxna och ADHD