Vart ska man vända sig om man går i högstadiet eller gymnasiet?

Det finns flera vägar och det beror lite på var i landet du bor. Men kontakta först och främst skolhälsovården. De ska hjälpa till och skaffa basmaterial och skicka remiss till den instans där en utredning ska göras. Om du inte vill berätta i skolan kan du eller dina föräldrar exempelvis kontakta BUP.

På många ställen utreds ADHD även på barnläkarmottagningar och/eller habilitering. Distriktsläkare kan också skriva remiss. Allmänt kan man säga att ADHD är så vanligt att de flesta som arbetar med barn och tonåringar känner till det och kan hjälpa till med kontakter. BUP är en barn- och ungdomspsykiatrimottagning som finns i länet där ni bor. Ni hittar en mottagning på ert landstings hemsida.

Tillbaka till Killar och ADHD