Hur vet man vad som är ADHD och vad som är stress eller påverkan av miljön?

Gränsen mellan vad som uppfattas som vanligt och avvikande är inte helt självklar. Det finns till exempel flera orsaker till att unga kan ha svårt att koncentrera sig. ADHD behöver inte vara orsaken. För att få diagnosen ska du ha haft symtom under en lång tid.

Symtomen ska vara mer påtagliga än vad som förväntas utifrån ålder, kön och utvecklingsnivå. Svårigheterna ska påverka tillvaron så att den på något sätt inte fungerar. Det är ofta tufft både i skolan och hemma.

Tillbaka till Killar och ADHD