Går ADHD över med åren?

Det typiska beteendet för ADHD kan lägga sig ju äldre man blir. Intensiteten och överaktiviteten kan bli lättare att hantera som vuxen, även om svårigheterna finns kvar livet ut. En del har inte kvar diagnosen ADHD när de är vuxna. Orsaken är att de har lärt sig strategier för att hantera sin ADHD så att livet fungerar bättre. De kanske söker sig till ett arbete och en miljö som fungerar med deras beteende.

Tillbaka till Killar och ADHD