Vad oroar sig föräldrar över?

De kan känna sig misslyckade för att de inte klarar att ”uppfostra” sina barn. De undrar varför deras barn inte utvecklas och klarar saker som andra jämnåriga barn gör. Många funderar över hur det ska gå för barnet med kompisar, skola och hur de ska klara sig i framtiden. Omgivningens åsikter påverkar också föräldrars oro. Många har dåligt samvete för syskon. En del isolerar sig socialt för att slippa höra och se andras reaktioner på barnet.

Tillbaka till Familjen och ADHD