Vad betyder andras kunskap om ADHD för familjen?

Omgivningens kunskap och åsikter påverkar familjen oerhört mycket. Det är fortfarande många vuxna som tycker att ett barn med ADHD ska ”skärpa sig” och att det bara handlar om att föräldrar ”måste sätta gränser”. Det är väldigt tungt att kämpa så som de här föräldrarna gör och samtidigt bli kritiserad av släkt, vänner och skola. Ta gärna med till exempel mor- och farföräldrar på utbildningar om ADHD. En del föräldrar känner igen sig och vill ha råd om vart de kan vända sig för att få göra en egen utredning.

Tillbaka till Familjen och ADHD