Hur ser det ut för syskon?

Ofta har syskonen mycket roligt ihop, men det kan också vara tufft. När barnet med ADHD tar mycket plats får syskon stå tillbaka och ta ett stort eget ansvar. Det är svårt för föräldrarna att hinna med syskonen. Det kan kännas orättvist. Många känner an- svar för sitt syskon och vill försvara det i omgivningen. Om de går i samma skola får de ofta höra först om syskonet inte sköter sig. Ibland kan syskon dra sig för att ta hem kompisar. De är oroliga för att det kanske är stökigt eller för att det ska bli bråk. Man får inte glömma att det också kan vara härligt att ha ett syskon med ADHD. De är ofta påhittiga och modiga!

Tillbaka till Familjen och ADHD