Hur reagerar föräldrar när deras barn får en diagnos?

Det är väldigt olika. Många har funderat länge och upplever att utredningen och diagnosen är en bekräftelse på att barnet har svårigheter. Då kan det vara en stor lättnad att få en förklaring. Andra upplever kanske inte att barnet har så stora svårigheter hemma utan att skolan eller omgivningen har tryckt på att man ska göra en utredning. Då kan det ibland vara svårare att förstå och acceptera. Det är också väldigt olika hur mycket man vet om ADHD.

Tillbaka till Familjen och ADHD