Hvordan kan dette oppleves av foreldrene?

Många är trötta och oroliga för sina barn. Vardagen och relationerna runt barnet kan vara kämpiga. Att ha ett eller flera barn med ADHD kräver mycket av föräldrarna. Barnen behöver stöd, struktur och planering i högre grad än andra barn. Om rutinerna frångås kan det bli kaos. En del barn är väldigt aktiva och det är full fart hemma. Andra barn har framförallt svårt med att komma igång, planera och göra klart. Det är förstås också mycket som är positivt. Barn med ADHD är ofta varmhjärtade, charmiga, entusiastiska och kreativa. Det är högt tempo och man kan ha mycket kul ihop.

Tillbaka till Familjen och ADHD