Hur bemöter ni denna oro?

Vi försöker visa på det som går bra och ge stöd där det behövs. Vi stöttar föräldrarna i att stå emot omgivningens åsikter och tyckanden. Det är viktigt att omgivningen har rimliga förväntningar på barnet. Barnet måste ha en möjlighet att lyckas. Det är föräldrarna som känner sitt barn bäst och vet vad som kan fungera. Barnets utredning och ADHD-diagnos är ett viktigt steg på vägen för att förstå barnets särskilda behov av anpassningar. Det ger bra förutsättningar för hem och skola att ge barnet stöd och möjlighet att lyckas bra i livet.

Tillbaka till Familjen och ADHD