Är det vanligt att föräldrar har olika syn på barnets ADHD?

Ja, det är ganska vanligt att föräldrar reagerar olika när deras barn ska utredas och sedan får en diagnos. Det gäller oavsett om föräldrarna lever ihop eller inte. Det beror ofta på hur man upplevt barnets svårigheter och hur mycket man själv vet om ADHD. En del föräldrar känner igen sig i barnet och funderar över om de också har ADHD. Vi försöker få föräldrarna att tänka på hur de gemensamt kan stötta barnet på bästa sätt.

Tillbaka till Familjen och ADHD