Vad betyder det att få diagnos och hur går det till?

Diagnos ställs av en professionell person. Det är oftast en läkare, men kan även vara en psykolog. Då görs en ordentlig utredning. Man ska uppfylla ett antal kriterier och ha en funktionsnedsättning. Man kan ha svårt att klara av skolan, eller svårt med kompisrelationer.

I utredningen ska det finnas två så kallade informanter. Lärare och föräldrar. De ska ge sin bild av hur man fungerar i skolan och i hemmet.

Tillbaka till Tjejer och ADHD