Vad är det för skillnad på ADHD och ADD?

ADHD är huvudbegreppet. ADD är alltså en form av ADHD.

Med ADD menas att man i huvudsak har uppmärksamhetsbrist, inte impulskontroll eller hyperaktivitet. Men i verkligheten har de flesta med ADHD problem med impulskontroll. Även om man inte är synligt hyperaktiv så kanske man har en inre rastlöshet.

Jag tycker det är lättare att hålla sig till ADHD. ADD kommer att försvinna som begrepp när ett omarbetat diagnossystem snart träder i kraft.

Tillbaka till Tjejer och ADHD