Är det skillnad på ADHD hos tjejer och killar?

Symtomen är precis desamma. Tjejer har inte en annan typ av ADHD. Flickor och pojkar har samma svårigheter.

Omgivningen kan uppfatta skillnader, men det beror på könsbeteenden, inte på ADHD. Pojkar har generellt mer aggressivt och dominant beteende även om de inte har ADHD.

Bland tjejer är det bara en liten grupp som stör i skolan. De är oftare jobbiga hemma. Skillnaden blir att föräldrar ser problem som lärare inte upptäcker.

Tillbaka till Tjejer och ADHD