Barn med ADHD är som barn är mest. Men de kräver ofta mer. De kan ha mycket energi. De kan ha ett ojämnt humör. De kan ha svårt att koncentrera sig och att komma igång med saker. Självklart påverkar det andra i familjen! Den här berättelsen handlar om hur det kan vara när ett barn i ens familj har ADHD.


"Det är lätt att fokusera på det jobbiga. Men det finns mycket som är så bra"

Många föräldrar känner oro: Gör jag rätt eller fel? Hur ska jag orka? Vad tycker barnets kompisar? Frågorna kan vara många. Och kanske känsliga.

Vi har inga enkla svar. Men en sak vet vi: Att ens barn har ADHD betyder inte att man är en dålig förälder. Snarare tvärtom! Många föräldrar till barn med ADHD kämpar hårdare än andra för att deras barn ska ha det bra.

Det gäller att hitta sina knep och strategier för att klara av vardagen och livet. Och det gäller att komma ihåg allt bra man har tillsammans.

Anna som har en son med ADHD säger:
– Det är lätt att fokusera på det jobbiga. Men det finns mycket som är så bra. Min son är en fantastisk person..

Den här berättelsen vänder sig till föräldrar till barn med ADHD. Den vänder sig också till syskon, närstående och alla andra i närheten av familjen som vill lära sig mer om ADHD.

Uppdaterad: 24-02-2015